You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+995 552 220 220 / +995 511 220 220

სამუშაო საათები: 09:00 - 19:00 / კვირა - 09:00 - 17:00

220 ვოლტიდან 110 ვოლტზე გადამყვანი
ამ ტიპის პროდუქტი განკუთვნილია ელექტრო მოწყობილობებისთვის AC 110/220V ძაბვით,
რომელიც გამოიყენება AC/220/240V, ან 220/240V ძაბვის სფეროში,
რომელიც გამოიყენება AC 110/120v სფეროში,
ისინი განკუთვნილია ყველა ელექტრო მოწყობილობებისთვის
(დამოკიდებულია ნომინალურ სიმძლავრეზე)

მწარმოებელი ქვეყანა: ჩინეთი