You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+995 552 220 220 / +995 511 220 220

სამუშაო საათები: 09:00 - 19:00 / კვირა - 09:00 - 17:00

ბრენდი:WAGO
სამაგრის ტიპის ბერკეტი
დამჭერის ტიპი: თვითდამაგრება/ზამბარა
დამჭერების რაოდენობა: 5
პროდუქტის მასალა: პოლიმერი/თერმოპლასტიკური
მწარმოებელი ქვეყანა: თურქეთი